SRM022 - Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones

Semestre 2

Temari

Temari

1. Violència de gènere i exclusió en la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre. Configuració legal
1.1. El concepte de violència de gènere contingut en la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre
1.2. La relació de parella com a agreujant i la Sentència del Tribunal Constitucional número 59/2008, de 14 de maig de 2008
1.3. La Justificació finalista de l'article 1 de la Llei orgànica de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en relació amb l'article 153.1 del Codi Penal
1.4. L'objecte de la Llei orgànica de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
1.5. La finalitat de la Llei orgànica de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
2. Protecció laboral, social, ajudes econòmiques, en espècie i mixtes i protecció penal i processal per a les víctimes de violència de gènere
2.1. La protecció a la víctima: Aspectes laborals i de Protecció Social
2.2. Ajudes Econòmiques, en espècie, i mixtes
2.3. Protecció a la víctima: aspectes penals i processals
3. Normativa, mètodes i programes de promoció de l'ocupació per a la víctima de violència de gènere
 3.1 Introducció
3.2. Programes d'Inserció Professional per a víctimes de violència de gènere. El Real-Decret 1917/2008, pel qual s'aprova el Programa específic d'ocupació per a les víctimes de violència de gènere