SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRM022 - Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones

Semestre 2

Horaris i aules

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16