Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1826 - Recursos Hídrics, Gestió Sostenible i Ordenació del Territori

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE07 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’hidrologia; erosió, medi físic i canvi climàtic; anàlisi, gestió i plans d’ordenació territorial; projectes de desencolupament sostenible; instruments per a l’ordenació del territori i del paisatge.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG11 - Capacitat d'organització i planificació.

CG14 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

CE07, CG11 - Ser capaç d’interrelacionar els diversos instruments de planificació.

CE07, CG01, CG14 - Ser capaç de comprendre els lleis físiques que regeixen el flux d’aigua superficial i subterrània i els fenòmens d’erosió.

CE07 - Conèixer l’abast i fins de l’ordenació del territori.