SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1730 - Malalties Infeccioses

Curs 4 - Semestre 1

Temari

TemariTema

Matèria

0

1

Infeccions per coronavirus

Febre

2

Infeccions respiratòries, de cap i coll.

3

Infeccions cardiovasculars.

4

Infeccions gastrointestinals.

5

Infeccions del tracte urinari.

6

Infeccions de transmissió sexual.

7

Infeccions neurològiques.

8

Infeccions oftalmològiques.

9

Infeccions de pell i teixits tous.

10

Infeccions òssies i articulars.

11

Infeccions d'embaràs i la infantesa.

12

Immunodeficiència i VIH.

13

Protecció de la salut.

14

Infeccions transmeses per paparres.

15

Infeccions per fongs.

16

Infeccions del viatger.

17

Infeccions associades amb el sistema de salut.

18

Infeccions virals diferents del VIH.

19

Programes de política antibiòtica i resistències emergents.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16