SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MD1702 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1704 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1705 - Fisiologia General (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1706 - Anglès per a Metges (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1707 - Aparell Locomotor

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1711 - Genètica Humana

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1759 - Aparell Digestiu i Nutrició

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1701 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 64 86
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1709 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1710 - Psicologia Mèdica (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 74 76
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 120 30
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

7 75 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1762 - Aparell Cardiorespiratori

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

7 73 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

7 70 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1718 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

7 98 77
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1719 - Microbiologia i Parasitologia General

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 90 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1720 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

7 96 79
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1721 - Estudi per la Imatge

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

7 105 70
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1722 - Introducció a la Cirurgia

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 90 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1723 - Medicina Familiar i Comunitària

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 90 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1724 - Patologia General

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

7 105 70
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1760 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual - Obligatòria

8 74 126
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1765 - Medicina Regenerativa y Terapia Génica

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1730 - Malalties Infeccioses

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 90 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1731 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 90 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1732 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

8 120 80
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1734 - Medicina Obstètrica i Ginecològica

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

8 120 80
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
11 165 110
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 120 30
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1737 - Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1738 - Cures Pal·liatives

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1764 - Malalties Hematològiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

9 135 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 90 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1742 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1 - Obligatòria

6 90 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
10 150 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1744 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques

Curs 5 - Semestre 2 - Obligatòria

9 135 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
9 135 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1746 - Pediatria i Neonatologia

Curs 5 - Semestre 2 - Obligatòria

8 120 80
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 120 30
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

MD1748 - Medicina Esportiva

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16