SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1730 - Malalties Infeccioses

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques

En elles es realitza l’explicació detallada dels fonaments teòrics de l’assignatura, fent ús de les tecnologies de la informació i comunicació. Vegeu el contingut en l’apartat 6.

Seminaris

Consisteixen en la presentació i discussió de casos pràctics i temes d’interès, relacionats amb les malalties infeccioses, i són els següents:

- Problemàtica psicosocial relacionada amb les malalties infeccioses cròniques.

- Els mètodes d’imatge en el diagnòstic de les malalties infeccioses.

- Peculiaritats anatomopatològiques de les malalties infeccioses.

- Vigilància epidemiològica de les malalties infeccioses.

- Investigació d’un brot epidèmic.

- Utilitat i limitacions de les tècniques moleculars en el diagnòstic de les malalties infeccioses.

- Farmacologia clínica en el tractament de les malalties infeccioses.

- Resolució raonada de les preguntes sobre malalties infeccioses aparegudes en les darreres convocatòries per a metges interns residents (MIR)

 

Tutories

Es realitzen a través d’e-mail i de l’aula virtual, d’una manera continuada durant tot el període lectiu, i quan resulta necessari s’acorden i es realitzen de manera presencial.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16