Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

48 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE9 - Conèixer la dimensió històrica dels processos polítics i socials.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG9 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RADC14 Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

RADC13 Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit constitucional.

RADC12 Analitzar la teoria i l’estructura de la Constitució.

RADC11 Conèixer els elements integrants del sistema, les seues lògiques de funcionament i efectes recíprocs.