SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1206 - Introducció a l'Estadística

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: Distribució Estadística d’una sola variable 1: Taules i Gràfics.
TEMA 2: Distribució Estadística d’una sola variable 2: Mesures de posició i de dispersió.
TEMA 3: Distribució de dues variables estadístiques. Regressió lineal. 
TEMA 4: Introducció a la probabilitat 1: Conceptes elementals.
TEMA 5: Introducció a la probabilitat 2: Models de probabilitat. 
TEMA 6: Introducció a la inferència estadística: Intervals de confiança i contrast d’hipòtesi.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16