SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1206 - Introducció a l'Estadística

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Operar amb dades d’investigació quantitatives i qualitatives.

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG7 - Informàtica relativa a la gestió i administració pública.

Resultats d'aprenentatge

RAE16 Ser capaç d’analitzar i interpretar informació qualitativa.

RAE15 Ser capaç d’analitzar i interpretar informació estadística.

RAE14 Ser capaç de conèixer tècniques d’anàlisis qualitatives.

RAE13 Ser capaç de conèixer els enfocaments i els mètodes d’anàlisis quantitatives i qualitatives.

RAE12 Ser capaç de produir, recopilar, analitzar i interpretar dades.

RAE11 Ser capaç d’aprendre els coneixements bàsics d’estadística.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16