Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'eix del procés d'aprenentatge és el treball de l'estudiantat, que aprèn treballant sent missió del professorat ayudar en aquestes tasques:

a) Subministrant informació.

b) Mostrant les fonts des d'on es pot aconseguir.

c) Dirigint els seus passos de manera que el procés d'aprenentatge es puga realitzar eficaçment.

D'acord amb aquestes idees i amb els objectius de l'assignatura el desenvolupament del curs es basarà en les següents activitats, que es divideixen en:

1.- ENSENYAMENTS TEÒRICS. 

L'alumnat rep les bases conceptuals de la matèria assistint a les classes magistrals i completant-les amb el seu estudi personal. Són les classes que es conceben com a mètode unidireccional de transmissió de coneixements si ben no eximeix d'organitzar debats i diàleg sobre temes de la realitat social quotidiana i de notable actualitat.

2.- ENSENYAMENTS PRÀCTICS.

Per a facilitar la comprensió de qüestions esmentades en les classes teòriques, alternarem amb activitats pràctiques: lectura i debat sobre notícies d'actualitat realitzada bé de forma individual o per grups.

Realització de pràctiques per grups, segons temes pactats amb el professorat.

Presentació en classe de les pràctiques per al seu debat posterior amb la resta de la classe. Posterior lliurament per escrit per a la seua avaluació

L'alumnat tindrà detallada informació a l'Aula Virtual.

Es donaran sempre per a totes les tasques pautes concretes, intentant evitar en la mesura possible confusió, desorientació o pèrdues de temps.
 
L'alumnat està obligat a portar els materials base recomanats.