Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE4 - Aplicar els mètodes i les tècniques d’investigació política i social.

CG10 - Reconeixement i acceptació de la diversitat i multiculturalitat.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG3 - Capacitat d'organització i planificació.

CG6 - Habilitats en les relacions interpersonals per a integrar-se en un equip de treball.

CG7 - Informàtica relativa a la gestió i administració pública.

CG9 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RASO15 Comprendre la diversitat cultural i social com un fenomen humà i interactuar des del respecte amb persones diferents.

RASO13 Planificar amb mètode i encert el desenvolupament d’un projecte complex.

RASO12 Afrontar la realitat utilitzant els coneixements de caràcter globalitzador.

RASO11 Ser capaç de descriure i interpretar situacions i objectes d’investigació