Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1054 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (Treball de Final de Grau)

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

300 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 94
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

PFG - Exercici original que s’ha de realitzar individualment i presentar i defensar davant d’un tribunal universitari, consistent en un projecte de l’àmbit de la tecnologia específica de l’enginyeria en informàtica triada per l’estudiant d’entre les quatre oferides (enginyeria de computadors, enginyeria del programari, sistemes d’informació i tecnologies de la informació) de naturalesa professional en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Resultats d'aprenentatge

Redactar una memòria, presentar i defensar oralment davant d’un tribunal universitari un projecte original de naturalesa professional en l’àmbit de la tecnologia específica triada d’entre les quatre oferides en la titulació i en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments. (PFG)

Realitzar individualment un projecte original de naturalesa professional en l’àmbit de la tecnologia específica triada d’entre les quatre oferides en la titulació i en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments. (PFG)

Integrar-se i participar en l’entorn de treball on es desenvolupen les pràctiques externes i treballar-hi individualment en la realització d’un projecte original de naturalesa professional en l’àmbit de la tecnologia específica triada d’entre les quatre oferides en la titulació i en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments. (PFG)