SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1054 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (Treball de Final de Grau)

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

L'objectiu de l'assignatura és el desenrotllament individual d'un projecte propi del Grau d'Enginyeria Informàtica. L'estudiant ha de realitzar un projecte de l'àmbit de la tecnologia específica triada d'entre les oferides, les quals són:

  • Enginyeria de Computadors
  • Tecnologies de la Informació
  • Enginyeria del Programari
  • Sistemes d'Informació

El dit projecte es desenrotllarà parcialment en el transcurs d'una estada en pràctiques en una empresa.

Esta assignatura podrà desenrotllar-se en l'àmbit d'un programa d'intercanvi o un programa de mobilitat, depenent dels convenis disponibles, i atenent a les bases de la convocatòria en cada cas, sempre i quan el projecte siga de l'itinerari especific de l'estudiant, i que es complete amb una memòria i una defensa davant d'un tribunal universitari. 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16