Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1052 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El TFG ha de realitzar-se de forma individual per cada alumne sota la direcció del seu tutor. La temàtica del dit estudi és única i individual per a cada alumne. La funció del tutor-director és guiar l'alumne en totes i cada una de les activitats que este ha de dur a terme de cara a la redacció final del TFG. El seguiment del treball ha de permetre que este es desenrotlle i s'execute de forma apropiada. El tutor ha d'autoritzar la defensa del TFG abans de la seua avaluació per part del Tribunal designat amb este fi. El TFG, amb el vistiplau del tutor, i previ l'Informe positiu d'este, ha de ser defés en sessió pública. L'informe del tutor s'ha de realitzar d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directices específiques per als TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

L'informe del tutor s'ha de realitzar d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directices específiques per als TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013. El TFG ha d'ajustar-se a les normes d'estil arreplegues en l'Annex 1 de les directices específiques per als TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.