DR1052 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

L'estudi que l'alumne ha d'elaborar ha d'estar basat en el tractament del tema prèviament assignat d'acord amb el procediment establit. Per això arreplega tots els temaris que componen les assignatures que formen part de la carrera en l'enteniment que cada treball individualment tracta una parcel·la concreta i singular que ja ha sigut estudiada i superada durant la titulació