Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1052 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

El TFG comprén la redacció de l'estudi individual sobre una matèria concretada de forma singular i la posterior defensa en públic del mateix en els termes regulats en la normativa UJI (Consell de Govern UJI de 26 de juliol de 2012) i les Directices específiques aprovades per la Junta de Centre de la Facultat de CCJJ i EE de data de 21 de març de 2013.

Tal estudi ha de comprendre una estructura mínima, que incloga els apartats següents: índex, introducció, desenrotllament, conclusions i bibliografia, a més dels corresponents Annexos, si és el cas.

L'extensió del treball ha de ser, com a mínim, de 35 pagines, i com a màxim 40, sense comprendre Annexos i bibliografia, a la qual cosa ha d'afegir-se un resum del treball, amb una extensió de 10 folis.

El resum del treball ha de presentar-se en anglés. La resta del treball ha de ser presentat en espanyol o valencià. L'exposició oral ha de fer-se en espanyol, valencià o anglés, a elecció de l'estudiant, i amb ajuda de mitjans audiovisuals o sense ells, també a elecció de l'estudiant.