Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1029 - Mercats i Institucions Financers

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: Les classes teòriques combinaran l'exposició del tema per part del professorat amb la discussió dels materials que s'hagin proposat per a la preparació de la classe.

Classes pràctiques: La teoria estudiada es complementarà amb una sèrie d'exercicis en els quals podran aplicar-se els coneixements adquirits. La resolució d'aquests exercicis permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per enfrontar-se a situacions reals.

Classes de laboratori: S'utilitzaran els ordinadors per obtenir informació i dades de negociació dels mercats financers, així com per elaborar les corresponents estratègies de negociació d'actius financers utilitzant diversos programes informàtics.

Tutories i Seminaris: S'empraran per treballar sobre la situació actual als mercats financers

Ensenyament no presencial: Els estudiants hauran de preparar els temes a partir de les orientacions donades i amb els materials suggerits pel professorat. Addicionalment hauran de realitzar els treballs i activitats obligatòries previstes per a l'avaluació de l'assignatura.