Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1029 - Mercats i Institucions Financers

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG07 - Presa de decisions

CG14 - Adaptació a noves situacions.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP02 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions financeres dels consumidors i empreses.

EP03 - Conèixer les principals eines per a la gestió de carteres de renda fixa i variable.

EP04 - Conèixer les diferents estructures dels mercats financers i el seu funcionament.

Resultats d'aprenentatge

Mantindre dinamisme i energia per a continuar realitzant les tasques en situacions de pressió de temps, desacord i dificultats.

Descriure les diferències entre els mercats organitzats dels mercats OTC.

Conèixer les diferències fonamentals en l’organització i el funcionament dels mercats de renda fixa i renda variable.

Conèixer la relació entre l’aparició de nous mercats i productes financers amb la presa de decisions per a la gestió del risc.

Conèixer els principals actius que es negocien en els mercats financers.

Conèixer els actius que es negocien en els principals mercats de derivats.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.