Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1029 - Mercats i Institucions Financers

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La nota de l'assignatura Mercats i Institucions Financeres s'obtindrà com a resultat de sumar la valoració obtinguda en cadascuna de les parts de les quals consta l'assignatura. La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 2,5 sobre 5 en l'examen escrit i una nota mínima de 5 sobre 10 en el total de les parts avaluades.

Els alumnes que obtinguen una qualificació menor a 5 sobre 10 en la Resolución d'Exercicis i Problemes podran tornar a presentar-los amb les modificacions pertinents.

No obstant això, en cap cas podran tornar-se a reescriure els Treball Acadèmics ni les Carpetes d'Aprenentatge que obtinguen una qualificació menor a 5 sobre 10

Es considerarà presentat a tot aquell estudiant que realitzi l'examen escrit. Si en la primera convocatòria l'estudiant no aprova l'examen escrit les nota dels treballs, problemes i carpetes d'aprenentatge es guardaran per a la segona convocatòria.