Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1033 - Economia de la Innovació i el Canvi Tecnològic

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

La qualificació de l’estudiantat, en una escala de 0 a 10, serà la suma de la puntuació obtinguda a l'examen final (fins a 7 punts) i aquella obtinguda gràcies a la avaluació continua d'exercicis a l'Aula Virtual i observació de tasques a classe (fins a 3 punts).

Per a superar l’assignatura serà necessari i suficient assolir un mínim de 5 punts com a suma de les proves plantejades. Es considera que s'ha presentat a la convocatòria l'estudiantat que es presente a l'examen final.

L'estudiant podrà utilitzar per a la segona convocatòria la nota de l'avaluació continua o re-avaluarse de les tasques d'avaluació continua mitjaçant l'Aula Virtual amb anterioritat a l'examen final de segona convocatòria.