Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1033 - Economia de la Innovació i el Canvi Tecnològic

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

CG09 - Raonament crític

EP01 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d’una perspectiva microeconòmica.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Examinar en profunditat un problema d’economia del canvi tecnològic o economia industrial.

Buscar i presentar informació rellevant de forma estructurada, tant en aspectes de forma com de fons.

Analitzar críticament articles de premsa econòmica, casos de política industrial o de la competència, o casos de patents, per mitjà de l’aplicació dels conceptes del canvi tecnològic i les eines de l’economia industrial.