Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1033 - Economia de la Innovació i el Canvi Tecnològic

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

METODOLOGIA

Distribució (%)

1.- CLASSES TEÒRIQUES

  30 %

2. CLASSES PRÀCTIQUES

2.A.- Problemes i exercicis

  

    20 %

2.B.- Pràctiques de laboratori

  10 %

3.- SEMINARI

      0 %

4.- ENSENYAMENT NO PRESENCIAL

   30%

5.- TUTORIA

     10 %

TOTAL

 100 %

 

 

Nota: Els percentatges de la distribució proposada s'han calculat de manera aproximada ja que no s'ha recollit informació detallada sobre les hores que dedica l'estudiantat a la resolució d'exercicis fora de l'aula.

La barrera entre classes teòriques i pràctiques en aquesta assignatura és molt difusa. Contínuament s'interromp la teoria per a plantejar qüestions o per a respondre a qüestions espontànies de l'estudiantat, resoldre exercicis, analitzar notícies de premsa econòmica o anar al laboratori a testar una teoria. Les tutories no són obligatòries. L'assistència a classe tampoc és obligatòria però en aqueix cas l'estudi autònom ha d'augmentar en gran mesura perquè l'estudiantat puga superar l'assignatura, a més no té la possibilitat que se li avaluen les qüestions plantejades en classe. Per a recuperar la totalitat de la nota assignada a les activitats de classe haurà de respondre a questions epecífiques a l'Aula Virtual amb anterioritat a la realització de la prova final.