Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0916 - Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Unitat 1. Variants de l'idioma: registres, dialectes, anglès estandarditzat y no estandarditzat

Unitat 2. El sintagma verbal: variants

2.1 Temps

2.2 Aspectes

2.3 Veu

2.4 Modalitat

Unitat 3.  Adverbis: funcions i significats

1     Des del punt de vist sintàctic

2    Des del punt de vist semàntic

3     Comparatiu i superlatiu de l'adverbi

4     Construccions comparatives

Unitat 4.  Complements circumstancials

4.1  De circumstància: categories semàntiques, formes sintàctiques, posicions dins de la frase

4.2 Complements circumstanciales, els quals són subordinades: cat. semàntiques, tipus de subordinades, posicions, nexos subordinants

4.3 De mode:  cat. semàntiques, formes sintàctiques, posicions en la frase, funcions de cohesió i interacció dins d'un discurs o conversació

4.4 Connectors: cat. semàntiques, formes sintàctiques en conversa i prosa acadèmica, posicions

Unitat 5. Frases nominals complexes

5.1      Tipus de modificació nominal

5.2      Premodificació: adjectius; noms

5.3      Postmodificació: sub. adjectives, d'infinitiu, gerundi i participi

5.4      Sub. de complement de nom

Unitat 6. Gramàtica d'oracions i subordinades

6.1     Fronting

6.2     Inversió

6.3     “There”

Altres construccions:

6.4      Dislocation

6.5     Clefting