Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura cal obtenir un mínim de 5 en les proves de: Elaboració del treball acadèmic relacionat amb l'obra literària de lectura, en l'Examen escrit i en les presentacions orals o pòsters.

L'assignatura es pot recuperar en segona convocatòria aprovant la part suspesa (o les parts suspeses) en primera convocatòria.
La prova necessària per considerar l'estudiantat presentat a una convocatòria serà l'examen escrit.