Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

A) Aspectes lingüístic i sociolingüístic

 

1.-Norma i ús de la llengua.- Els conceptes de llengua i dialecte.- Criteris per a delimitar llengües.- La variació social.- La variació funcional.- L’estàndard.

 

2.- Fonologia, ortografia i elocució de les vocals.- El so, el so de parla i el so de llengua.- Fonema i al·lòfon.- El sistema vocàlic tònic.- El sistema vocàlic àton.- Remarques formals al vocalisme.- Els diftongs.- Remarques formals als diftongs.- Fonètica sintàctica: vocals en contacte, vocals de suport.

 

3.- Fonologia, ortografia i elocució de les consonants (I).- Les consonants oclusives: bilabials, dentals i velars sordes i sonores: [b-p]-[d-t]-[g-k].- Les consonants sibilants palatals: [S--tS]/[S-iS]/[Z-dZ].- Les consonants sibilants alveolars: [dz-z]/[ks-gz].

 

4.- Fonologia, ortografia i elocució de les consonants (II).- Les consonants laterals alveolars i palatals: [l/ll/´´].- Les consonants vibrants i bategants: [rr-r].- L’accentuació.- Fonètica sintàctica: consonants en contacte.

 

 

B) Aspecte lexical.

 

5.- La normativa lèxica. Lèxic normatiu i lèxic integral.- El Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra: Generalitats i objectius.- La tria del lèxic o macrostructura: llengua comuna escrita.- Els mots antics i arcaics.-  Els neologismes.-  Els mots tècnics o d’especialització.- Mots foranis.- Vulgarismes i dialectalismes.- L’ús de l’etimologia.- El Diccionari de la Llengua Catalana de l’IEC.

 

 

C) Aspecte gramatical

 

6.- Les preposicions febles i les fortes.- Problemes que presenten certes preposicions (a, de, en, amb).- Les preposicions febles davant l’infinitiu.- El règim ‘en+infinitiu: canvi o manteniment (temporals).- Casos grotescs de preposició davant la conjució que.- Esquema de les preposicions a, de, en, amb i per.- Les altres preposicions (fortes).- Polimorfisme d’algunes preposicions febles.- Usos sintàctics normatius de les preposicions a, en, de, amb, per i per a.- Ullada contrastiva a les llengües romàniques.

 

7.- La negació: problemàtica que presenta en algunes llengües europees. La negació en català antic. La normativa fabriana.

 

8.- L’infinitiu. Diferents valors: el valor nominal i el valor verbal.- Alguns infinitius que tenen valor nominal: comparació amb l’espanyol, el francés i l’italià.- Els valors verbals de l’infinitiu: passiu, aspectiu, pronominalitzatiu, modificatiu.- Les perífrasis verbals: perífrasis de base significativa.- La substantivació de l’infiniu: estat de la teoria gramatical.- El llatí i l’evolució posterior.- La substantivació a les llengües romàniques.- La substantivació en català antic.- El català modern: conclusió de la teoria.