Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0942 - Periodisme Institucional

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. El periodisme institucional: què és treballar a l'altre costat

El primer tema serveix per a situar el Periodisme institucional dins de l'àrea del Periodisme especialitzat. Es repassen els orígens, es delimita conceptualment i s'explica el tipus de treball que desenvolupa un periodista en aquest entorn. Se centra en la relació entre periodisme de mitjans vs periodisme de gabinet, a més d'aprofundir en la importància del periodisme institucional.


TEMA 2. El gabinet de comunicació en una institució. Organització i funcionament

Aquest segon tema pretén conéixer a fons què és un gabinet de comunicació en una institució, com s'organitza, quin és el seu funcionament, orgànic i funcional i qui forma part d'aquest. Principalment buscar aprofundir en quin és el treball que desenvolupen els periodistes en un d'ells.


TEMA 3. La comunicació des d'un gabinet de comunicació

El tercer tema se centra en els processos de producció informativa que es desenvolupen a l'entorn del periodisme institucional, que s'aborden sota un prisma teòric. 


Es tractarà especialment la nota de premsa i la generació de continguts des de la perspectiva del gabinet de comunicació institucional, i s'abordaran les diferents eines que s'utilitzen en el dia a dia. Es prestarà una especial atenció a la relació que s'estableixen en els gabinets amb els mitjans de comunicació i els nous públics. 


D'altra banda s'exposarà el dilema entre la visió del periodista de gabinet com a reporter intern i els condicionants de la difusió enfront del periodista de mitjà.


TEMA 4. Eines periodístiques per a la comunicació externa

Aquesta secció planteja les nocions bàsiques sobre estil i tècnica de redacció periodística per a gabinets per a a continuar repassant les principals eines de comunicació externa (convocatòries, notes, dossiers, etc.) i tècniques de difusió entre els periodistes. El tema també aborda les transformacions que la tecnologia digital ha desencadenat en els canals de comunicació externs en aquesta mena de departaments. 


TEMA 5. La dimensió periodística de la comunicació interna

Aquest tema se centra en les eines periodístiques més comunes de gestió de la comunicació interna, incloent mecanismes off i online. Té per objectiu explicar l'abast, objectius i públics del periodisme en la comunicació interna, les tipològiques comunicatives a la disposició dels gabinet de comunicació, així com les eines i tècniques bàsiques per a desenvolupar aquest tipus de comunicació, que cada vegada suposa una major responsabilitat per als gabinets.


TEMA 6. El periodista i la gestió informativa de les crisis

S'abordaran els conceptes clau per a la gestió informativa de les crisis institucionals, de les quals s'oferirà una tipologia i un decàleg bàsic d'actuació. S'explicarà el desenvolupament pràctic del pla de comunicació de crisi quant a les relacions internes i externes que concernisquen al gabinet.


TEMA 7. Ètica i credibilitat del periodista institucional

L'últim tema de l'assignatura se centra en aspectes sobre l'ètica professional del periodista que treballa en un gabinet, més concretament, en els codis d'ètica i conducta, les bones i males pràctiques i les possibles incompatibilitats. En el qual es repassaran Codis Deontològics, la Llei Electoral a Espanya, la Llei de Transparència i el Codi de Conducta de l'Associació Europea de Consultors Polítics.