Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0942 - Periodisme Institucional

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

84 - Capacitat per a conèixer, entendre i concretar la producció integral de la informació relacionada amb institucions públiques i privades des de l'òptica del periodisme especialitzat.

234 - Competència per a gestionar la informació periodística produïda per una organització tant pública com privada.

202 - Competència per a desenvolupar rutines de producció específiques relacionades amb l'exercici del periodisme des d'una institució pública i/o privada.

199 - Competència per a crear, coordinar i elaborar publicacions internes i externes d'una institució amb criteris periodístics

170 - Capacitat per a redactar i produir peces periodístiques seguint les normes d'estil del periodisme institucional.

159 - Capacitat per a organitzar, coordinar i gestionar un gabinet de premsa d'una institució des d'un punt de vista periodístic.

107 - Capacitat per a determinar els desafiaments del periodisme institucional en el nou context de l'era digital.