Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Examen final escrit: 80% de la nota final (60% preguntes teòriques + 20% exercici pràctic).

Pràctica Individual. Resolució d'un cas I: publicitat i comunicació corporativa en el cinema espanyol: 10% nota final 

Pràctica en Grup. Resolució d'un cas II: partint d'un briefing, elaboració d'original de premsa: 10% nota final.

 

Competències:

 

- Adquisició d'una terminologia professional correcta en pro de l'eficàcia de la comunicació.

 

 

- Capacitat per a conèixer els principals aspectes que conformen l'activitat de la comunicació publicitària.

 

 

- Conèixer les principals aportacions teòriques i pràctiques en el camp de la publicitat i les relacions públiques.

 

 

- Coneixement de l'evolució del funcionament del sistema de la comunicació publicitària, conèixer i dominar els conceptes, igual que comprendre les principals característiques d’aquest.

 

 

- Capacitat d'organització i planificació.

 

 

- Raonament crític.

 

 

 

Casos pràctics:

 

Competències:

 

- Capacitat per a conèixer els principals aspectes que conformen l'activitat de la comunicació publicitària.

 

 

- Coneixement de l'evolució del funcionament del sistema de la comunicació publicitària, conèixer i dominar els conceptes, igual que comprendre les principals característiques d’aquest.

 

 

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

- Capacitat d'organització i planificació.

 

 

- Raonament crític.

 La resolució de casos consistirà en la presentació escrita i —si és possible— oral de tres exercicis pràctics.


L'assistència a les classes és obligatòria. Si hi ha estudiants o estudiantes que no poden venir a classe per motius laborals o per causes justificades (malaltia, problemes familiars, etc.), s'exigirà que contacten amb el professorat de l'assignatura, abans del 31 d'octubre del curs lectiu, per a determinar el pla de treball a seguir per a superar l'assignatura.

 

Dins dels criteris d'avaluació l'ortografia es considera un assumpte prioritari. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre es consideraran:

 

 

o Faltes greus: errors ortogràfics. Una falta greu suposa 0,5 punts menys de la nota. Tres faltes greus o més anul·len l'exercici íntegrament.

 

o Faltes lleus: errors de concordança entre subjecte i verb; errors d'accentuació i errors de puntuació (punts, comes, etc.). Cada falta lleu es penalitzarà amb 0,25 menys.

 

La resolució de casos consistirà en la presentació escrita i -si és possible- oral de tres exercicis pràctics.


L'assistència a les classes és obligatòria. Si existeixen estudiants que no poden venir a classe per motius laborals o per causes justificades (malaltia, problemes familiars, etc.), s'exigirà que contactin amb el professor/a de l'assignatura, abans del 31 d'octubre del curs lectiu per a determinar el pla de treball a seguir per a superar l'assignatura.
 


Dins dels criteris d'avaluació es considera un assumpte prioritari l'ortografia. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre es consideraran:


 

o Faltes greus: errors ortogràfics. Una falta greu suposa 0'5 punt menys de la nota. Tres faltes greus o més, anul·la l'exercici íntegrament.

 

o Faltes lleus: errors de concordança entre subjecte i verb; errors d'accentuació i errors de puntuació (punts, comes, etc.). Cada falta lleu es penalitzarà amb 0,25 menys.