Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

METODOLOGIES I ACTIVITATS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE:

Metodologies d'ensenyament-aprenentatge a desenvolupar:

Per a desenvolupar i aconseguir totes les competències plantejades en aquesta assignatura, les sessions es conceben de la següent manera:

 

Sessions teòriques

S'utilitzarà, principalment, la classe magistral on s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura. L'exposició es plantejarà de manera interactiva, amb la formulació de preguntes o simulació de casos sobre un tema, per a fomentar així la participació activa de l'alumnat i facilitar l'assimilació dels conceptes.

Sessions pràctiques

En cadascun dels temes de l'assignatura es plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a encuriosir l'alumnat i guiar-lo en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats. Les principals metodologies de treball seran l'estudi de casos i l'aprenentatge orientat a projectes. Les activitats proposades a l’efecte consistiran en la presentació i resolució de casos, debats, anàlisis de peces publicitàries, plantejament de preguntes reflexives sobre textos o imatges, etc.

Sessions de tutoria

Durant aquestes sessions, l’estudiantat podrà preguntar, bé de manera presencial o a través de l'Aula Virtual, totes aquelles qüestions, dubtes i aclariments que necessite resoldre. Podran sol·licitar assessorament sobre la manera d'abordar els treballs plantejats en classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts vistos, exposar els seus problemes a l'hora d'abordar l'estudi de l'assignatura o la realització dels treballs requerits, etc. També es realitzaran, en aquestes sessions, el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i maneres de millorar-les, supervisió de la progressió de l'alumnat i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumne o l’alumna requerisca del professorat.

 

Activitats

Competències

Hores presencials

Hores no presencials

 

Tipus Grups

 

Aprenentatge teòric

 

- Conèixer les principals aportacions teòriques i pràctiques en el camp de la publicitat i les relacions públiques.


- Coneixement de l'evolució del funcionament de sistema de la comunicació publicitària, coneixent i dominant els conceptes, igual que comprenent les principals característiques d’aquesta. 

- Raonament crític.

 

 

24

 

 

Tot el grup

 

 

Aprenentatge pràctic

(Problemes)

 

- Adquisició d'una terminologia professional correcta en pro de l'eficàcia de la comunicació.

 

- Capacitat per a conèixer els principals aspectes que conformen l'activitat de la comunicació publicitària.


- Capacitat d'anàlisi i síntesi.


- Capacitat d'organització i planificació.


- Raonament crític

 

 

24

 

 

Grup reduït

 

Ensenyaments pràctics (Laboratori)

 

 

 

0

 

 

Tot el grup

 

 

Ensenyaments pràctics (Pràctiques Externes)

 

 

 

0

 

 

Tot el grup

 

 

Seminaris

 

- Conèixer les principals aportacions teòriques i pràctiques en el camp de la publicitat i les relacions públiques.

 

- Raonament crític.

 

 

6

 

 

Tot el grup 

 

Tutories

 

 

 

3

 

 

 

Grup reduït

 

 

Avaluació

 

 

Totes les de la matèria.

 

 

3

 

 

 

Tot el grup

 

 

Treball personal

 

- Adquisició d'una terminologia professional correcta en pro de l'eficàcia de la comunicació.

- Capacitat per a conèixer els principals aspectes que conformen l'activitat de la comunicació publicitària.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

- Capacitat d'organització i planificació.

- Raonament crític.

 

 

 

54

 

Tot el grup 

 

Treball de preparació dels exàmens

 

 

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

- Capacitat d'organització i planificació.

 

 

36

 

Tot el grup

 

 

Totals parcials

60

90

 

 

Totals

150

 

 

Com queda reflectit en el quadre anterior, la distribució de les classes és de dues hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants i estudiantes) i dues hores de pràctiques (dos grups reduïts, de 45 estudiants i estudiantes). D'altra banda, és obligatòria l'assistència a dos seminaris (Seminari de Tècniques per a Parlar en Públic i Seminari de Publicitat) que tindran una durada de sis hores en total.