Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1028 - Dibuix Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent de l’assignatura inclou activitats que es desenvolupen en presència del professorat i activitats sense presència del professorat.

Per a les activitats que es desenvolupen en presència del professorat, la metodologia inclou ensenyaments teòrics i pràctiques guiades en l'aula informàtica.

Els ensenyaments teòrics teòrics segueixen la metodologia docent de lliçons magistrals, i inclouen l’exposició de la teoria i el desenvolupament de problemes o estudi de casos pel professorat. L’alumnat pren apunts i participa en la classe realitzant preguntes al professorat o responent davant preguntes del professorat. El mètode expositiu consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat que es pretén. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del professorat, amb el suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte de estudi.

Els ensenyaments pràctics guiats en aula informàtica segueixen la metodologia docent de resolució d’exercicis i problemes, i tenen com a  objectiu l'aprenentatge de programari específic d’aplicació en enginyeria. En les dites pràctiques es proposa la resolució d’exercicis i problemes: situacions on l’alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adients a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Les activitats sense presència del professoatr es desenvolupen mitjançant l’estudi individual i els treballs propis de l'assignatura. Totes les activitats compten amb el suport dels continguts de l’Aula Virtual.