Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1028 - Dibuix Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. MODELATGE GEOMÈTRIC TRIDIMENSIONAL

1.0     Fonaments geomètrics del modelatge

Elements geomètrics

Relacions geomètriques

Figures geomètriques

Transformacions geomètriques

Traçat de figures geomètriques

Llocs geomètrics

1.1      Models CAD

Mètodes de disseny

1.2     Dibuix paramètric

Perfils

Restricció i parametrització

1.3      Geometria constructiva de sòlids.

Geometria constructiva (CSG)

Primitives integrades

Operacions Booleanes

Arbre del model

Construcció de primitives mitjançant perfils paramètrics i escombratge

1.4.     Sistemes de referència

Concepte de datums i sistemes de datums

Sistemes cartesians

Sistemes de referència 2D i 3D

Multi-sistema: sistema principal i sistemes auxiliars

Coordenades polars/esfèriques i coordenades homogènies

1.5     Modelatge basat en patrons

Patrons de replicat 2D

Patrons de replicat 3D

1.6     Modelatge basat en elements característics

Concepte d’element característic

Tipus d’elements característics

Objectius del modelatge basat en elements característics

Elements característics integrats

Llibreries d’elements característics

1.7.     Modelatge mitjançant corbes

Corbes analítiques

Corbes lliures

Corbes paramètriques polinòmiques

1.8.     Modelatge mitjançant superfícies

Superfícies paramètriques polinòmiques

Superfícies corfa

Superfícies d’escombratge

Superfícies d’acord i arrodoniments

Superfícies topogràfiques o esculpides

1.9     Modelatge de peces estàndard

Concepte de peça estàndard

Tècniques específiques de modelatge i representació de peces estàndard

Llibreries o biblioteques

Simplificacions: atributs cosmètics


TEMA 2. ACOBLAMENTS

2.0    Gestió de documents CAD

Requisits de gestió de documents CAD

Mètodes de gestió de documents CAD

Eines informàtiques par a organitzar documents de projectes

2.1     Acoblaments simples

Acoblament virtual

Col•locació de les peces

Relacions de Col•locació

2.2     Acoblaments amb peces de llibreria

Tipus de llibreries

Utilització de las llibreries

2.3     Acoblament de mecanismes

Graus de llibertat

Peces elàstiques

Juntes

2.4     Sub-acoblaments

Nivells de sub-acoblaments

Gestió de sub-acoblaments

2.5     Acoblaments en explosió

Concepte de explosió

Col•locació de les peces

Seqüencies

TEMA 3. EXTRACCIÓ DE PLÀNOLS DE DISSENY

3.0    Fonaments dels dibuixos de enginyeria

Utilitat del dibuixos de disseny

Contingut dels dibuixos

3.1      Configuració de dibuixos de disseny

Fulls dels dibuixos de disseny

Configuració dels fulls

3.2     Extracció de dibuixos ortogràfics de peces

Vinculació del model

Extracció de vistes principals i particulars

Extracció de talls i seccions normalitzats

Extracció d'altres vistes especials normalitzades

Extracció de cotes

Afegir símbols i convencionalismes

3.3     Extracció de dibuixos pictòrics de peces

Extracció de vistes pictòriques

Convencionalismes

Anotacions

Realisme

3.4     Extracció de dibuixos de acoblaments

Extracció de dibuixos

Normes de representació

Dibuixos de muntatge

Dibuixos funcionals

Dibuixos de components.

Marques i llistes de peces

3.5     Dibuixos de esquemes

Símbols

Fluxos

3.6     Organització dels plànols de projectes

Jerarquització

Vincles

3.7     Anàlisi tècnic de conjunts

Peces característiques

Detecció de peces estàndard i característiques

Anàlisi d'acoblament i desacoblament

Desambiguació

Enginyeria inversa


TEMA 4.MODELS ANOTATS

4.1     Models anotats

Paradigma MBE

Anotar models

Interrogar models

4.2     Anotacions de geometria

Geometria simplificada

Geometria suplementaria

Anotacions de geometria

4.3     Anotacions de fabricació

Principals procediments de fabricació

Signes superficials

Toleràncies micromètriques: rugositat superficial

Signes de mecanitzat i recobriments

Tractaments superficials especials

Unions soldades i apegades

4.4     Anotacions GPS

Toleràncies dimensionals

Transferència de cotes

Ajustos

Cadenes de cotes

Toleràncies geomètriques

Principis de representació

4.5     Anotacions de text

Anotacions de text simple

Anotacions de text vinculat

Gestió de anotacions