Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1028 - Dibuix Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM01 - Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d’enginyeria gràfica.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Aplicar el modelatge tridimensional assistit per ordinador (CAD 3D) per a la resolució de problemes de dibuix industrial.

CG05 - Ser capaç d’utilitzar eines informàtiques especifiques de l’àmbit del dibuix industrial.

CG02 - Ser capaç d’adquirir nous coneixements de forma autònoma en l’àmbit del dibuix industrial.

CEM01 - Conèixer i comprendre els mètodes de modelatge virtual.

CEM01 - Conèixer i comprendre els diferents tipus de dibuixos d’enginyeria; amb especial atenció a les peces estandarditzades i els dibuixos de conjunt i especejament.