Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1044 - Instal·lacions de Climatització i Refrigeració

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura 'Instal•lacions de Climatització i Refrigeració' és de tipus optativa dins de la Intensificació en Instal•lacions i consta d’un elevat contingut teòric inicial i d'aplicació pràctica per a la resolució de problemes reals. D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades a l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques:
  • Classe magistral: S'utilitzarà aquesta metodologia per exposar els continguts teòrics sobre els principis i mecanismes de climatització i refrigeració. El professor utilitzarà presentacions multimèdia i s’ajudarà de desenvolupaments a la pissarra.
  • Resolució d'exercicis i problemes: Per consolidar els continguts exposats a les lliçons magistrals s'estudiaran i es resoldran diferents problemes de climatització i refrigeració. Aquests problemes estaran basats en aplicacions de l'enginyeria. Els problemes estaran disponibles abans de la sessió de problemes per a que l'alumnat puga plantejar qualsevol qüestió sobre els mateixos.
  • Aprenentatge basat en problemes: S'aplicarà aquesta metodologia a les sessions de resolució de problemes, a les quals el professor plantejarà el problema de refrigeració / climatització i plantejarà de forma conjunta amb l'alumnat les estratègies de resolució.
  • Aprenentatge basat en projectes cooperatiu o en equip: Mitjançant l'aplicació d'aquesta metodologia, l'alumne realitzarà un o més projectes sobre una instal•lació de refrigeració i de climatització, amb l’objectiu de consolidar els coneixements adquirits a l'assignatura.
  • Treball de laboratori i treball en equip: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'ensenyaments pràctiques. A les sessions d'ensenyament pràctic es constituiran equips de treball de fins a 4 persones, que desenvoluparan i implementaran el muntatge corresponent a la pràctica de laboratori, prendran les mesures experimentals oportunes i elaboraran la memòria de la sessió utilitzant el guió preparat pel professorat. Els alumnes penjaran l'Aula Virtual les memòries finals per a la seva qualificació per part delp professorat.