Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1044 - Instal·lacions de Climatització i Refrigeració

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció de com a mínim 5 punts sobre 10 a la qualificació global de l'assignatura (veure nota 1).
 
A cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà calculant la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
Primera convocatòria
 
 • Avaluació contínua (40%)
  • Elaboració de projectes d'una instal•lació de refrigeració i una de climatització (20%).
  • Lliurament de memòries / exercicis pel professor (20%).
 • Examen final (60%) (veure nota 1): resolució de problemes i qüestions breus (60%) (veure nota 1)
Segona convocatòria
 • Avaluació contínua (40%)
  • Elaboració de projectes d'una instal•lació de refrigeració i una de climatització (20%): si en la primera convocatòria es va obtenir una qualificació superior o igual a 5 punts (sobre 10), s'utilitzarà aquesta qualificació. Si és inferior a 5 punts, l'estudiant podrà tornar a realitzar aquesta part d'avaluació contínua.
  • Lliurament de memòries / exercicis pel professor (20%): s'utilitzarà la qualificació de la primera convocatòria.
 • Examen (60%) (veure nota 1): resolució de problemes i qüestions breus (60%) (veure nota 1)
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
 • Examen final (100%)
Nota 1: Per superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació en l'examen final d'un 4 sobre 10. No s'exigeix nota mínima a l'apartat d'avaluació contínua.
 
Altres consideracions
 
L'estudiant / a es considerarà com a 'presentat' a una convocatòria (i així figurarà a l'acta de la mateixa) si s'ha presentat a l'examen final d'aquesta convocatòria.