Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1021 - Disseny de Màquines

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1025 - Enginyeria Gràfica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1026 - Teoria d'Estructures

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1030 - Enginyeria de Materials

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
7,5 75 112,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

6 150 0
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1035 - Projecte de Màquines

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1036 - Dinàmica de Màquines i Vibracions

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1037 - Manteniment de Màquines

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1038 - Disseny per a Fabricació i Muntatge

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1041 - Càlcul d'Estructures Avançat

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1045 - Instal·lacions de Transport de Fluids

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EM1047 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 155 145
Crèdits Hores presencials Hores no presencials