SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 20 30
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1003 - Informàtica

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 5
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1004 - Física I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 10 64
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 23 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1006 - Química

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 10 34
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 32
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1008 - Física II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 70
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1009 - Expressió Gràfica

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 20 22
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 1 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1011 - Estadística i Optimització

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 2 1
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 3 3
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1015 - Fonaments d'Enginyeria Química

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 4 3
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1016 - Química de Materials

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1017 - Empresa

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1019 - Mecànica de Fluids

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 4 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 7 12
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 3 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1023 - Sistemes Automàtics

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 1
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1024 - Sistemes de Producció Industrial

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 1 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 1 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 2 4
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 9 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1028 - Operacions de Separació II

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 1 17
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1029 - Processos Químics Industrials

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 8 4
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1030 - Reactors Químics i Bioquímics

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 12 17
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1031 - Projectes d'Enginyeria

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 3 27
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1032 - Experimentació en Enginyeria Química II

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 2 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1033 - Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  4,5 1 12
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1034 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  6 2 11
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1035 - Simulació i Optimització de Processos

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 10 12
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 1 36
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  4,5 2 35
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 3 21
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1039 - Operacions de Separació Especials

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  4,5 1 35
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 1 35
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1041 - Processos Biotecnològics

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  4,5 0 33
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1042 - Processat dels Materials Ceràmics

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 1 23
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1043 - Tecnologia del Petroli i Petroquímica

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 1 28
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EQ1044 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  12 8 29
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16