SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1029 - Processos Químics Industrials

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

  Tema 1. Característiques de la indústria química.

·         Definicions i classificacions.

·         Evolució històrica de la indústria química.

·         La indústria química a Europa i al món.

·         Situació actual i perspectives de futur.

·         Consideracions econòmiques, socials i mediambientals.

·         El cas espanyol.

   Tema 2. Disseny de processos.

·         Introducció a la simulació de processos.

·         Diagrames de flux en processos industrials.

·         Control de processos.

Tema 3. Sostenibilitat dels processos químics.

·         Antecedents.

·         Avaluació de riscos.

·        Gestió de riscos.

·         Impacte mediambiental.

·         Optimització de recursos hídrics i energètics.

·         Anàlisi de cicle de vida.

·        .

Tema 4. Anàlisi econòmica de processos industrials.

·         Conceptes bàsics.

·         Avaluació de la rendibilitat. Valor actual net (VAN) i taxa de rendibilitat interna (TIR).

Tema 5. La indústria del vidre.

·         Matèries primeres per a la fabricació de vidre.

·         Tecnologia de fabricació de productes de vidre.

·         Principals tipus de vidre.

Tema 6. La indústria del ciment.

·         Definicions.

·         Matèries primeres.

·         Procés de fabricació.

·         Formigó.

Tema 7. Indústria química bàsica.

·         Àcid sulfúric i derivats.

·         Gasos industrials.

·         Fertilitzants.

·         Derivats de l'etilè.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16