Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari


 Bloc I. Electrotècnia

1. Elements de circuits elèctrics.

   1.1. Camp elèctric.

   1.2. Corrent elèctric.

   1.3. Llei d'Ohm.

   1.4. Components elèctrics actius.

   1.5. Components elèctrics passius.

   1.6. Potència en circuits elèctrics.

   1.7. Paràmetres d'una ona periòdica.

2. Anàlisi de circuits de corrent continu.

   2.1. Teoremes generals de la teoria de circuits.

   2.2. Tècniques generals d'anàlisi de circuits.
 
3. Anàlisi de circuits de corrent altern.


   3.1. Valors fonamentals d'un corrent altern senoidal.

   3.2. Representació gràfica d'una funció alterna senoidal. Diagrames vectorials.

   3.3. Potència en circuits de corrent altern.

4. Sistemes trifàsics

   4.1. Definicions. Valors de línia i valors de fase.

   4.2. Anàlisi de circuits trifàsics equilibrats.

   4.3. Potència en sistemes trifàsics.

5. Fonaments de màquines elèctriques

   5.1. Camp magnètic

   5.2. El transformador

   5.3. El generador síncron

   5.3. El motor asíncron

   5.4. El motor de corrent continu

   5.5. Instalacions elèctriques

Bloc II. Electrònica

6. Semiconductors. El díode d'unió.

   6.1. Classificació de materials per la conductivitat d'aquests.

   6.2. Descripció i característiques dels semiconductors.

   6.3. La unió PN. El díode.

   6.4. El díode Zener.

   6.5. Circuits d'aplicació.

7. Transistors.

   7.1. El transistor d'unió.

   7.2. El transistor d'efecte de camp.

   7.3. Comparació entre transistors.

8. Amplificadors operacionals.

   8.1. L'amplificador operacional ideal. Característiques.

   8.2. Aplicacions lineals.

   8.3. Aplicacions no lineals.

9. Elements i circuits d'electrònica de potència.

   9.1. Elements d'electrònica de potència: El tiristor, el diac i el triac.

   9.2. Fonts d'alimentació lineals.

   9.3. Fonts d'alimentació commutades.

10. Electrònica digital

   10.1. Famílies i tecnologies digitals.

   10.2. Components digitals combinacionals.

   10.3. Components digitals seqüencials.

 

Pràctiques de laboratori

Pràctica 1. Circuits de corrent continu

Pràctica 2. Circuits de corrent altern

Pràctica 3. Sistemes trifàsics

Pràctica 4. Circuits amb díodes

Pràctica 5. Circuits amb transistors

Pràctica 6. Circuits amb amplificadors operacionals i electrònica de potència