Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC06 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Descriure i classificar els mercats de consum i de negocis, i analitzar el seu comportament de compra

Classificar i analitzar la informació de mercats

Aplicar i justificar el posicionament en el mercat

Analitzar i decidir sobre les estratègies de segmentació