Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

 

TEMA 1: FONAMENTS DE MÀRQUETING ESTRATÈGIC

1.1. Concepte de màrqueting

1.2. Màrqueting estratègic versus màrqueting operatiu

1.3. El pla de Màrqueting

1.3.1. Contingut del pla de màrqueting

1.3.2. Execució del pla de màrqueting

1.3.3. El control del pla de màrqueting

TEMA 2: ANÀLISI DEL MERCAT I DE LA DEMANDA

2.1. Definició i delimitació del mercat de referència: mercat de referència, mercat rellevant i producte-mercat

2.1.1. Definició tradicional de mercat

2.1.2. Definició de mercat de referència

2.1.3. Diferència entre indústria i mercat de referència

2.1.4. El producte mercat

2.1.5. Estratègies de cobertura del mercat de referència

2.1.6. Ampliacions del mercat de referència

2.2. Diferències en el comportament de compra de consumidors finals i organitzacionals

2.2.1. El model de comportament estímul-resposta

2.2.2. Característiques diferencials del comprador organitzacional

2.2.3. Procés de decisió de compra

2.2.4. Factors condicionants de la compra

2.2.5. Tipus de compra

2.3. La demanda

2.3.1. Dimensions de la demanda

2.3.2. Estats de la demanda

2.3.3. Anàlisi de la demanda

2.3.4. Càlcul de la demanda actual

2.3.5. Càlcul de la demanda futura

TEMA 3. ANÀLISI DE L'ENTORN COMPETITIU

3.1. Noció i perspectives en l'anàlisi de la competència

3.2. L'avantatge competitiu

3.3. Mètodes d'identificació de competidors

3.4. Anàlisi dels competidors. Els sistemes d'intel·ligència competitiva

3.5. Noves tendències en l'estudi de la competència: benchmarking

TEMA 4. IDENTIFICACIÓ DEL MERCAT OBJECTIU

4.1. Procés de segmentació del producte-mercat

4.1.1. Concepte de segmentació

4.1.2. Millora la rendibilitat de l'empresa?

4.2. Identificació de segments

4.2.1. Criteris de segmentació del consumidor final

4.2.2. Criteris de segmentació del comprador organitzacional

4.2.3. Exemples de criteris de segmentació

4.2.4. Procediments de segmentació

4.2.5. Descripció dels perfils

4.3. Selecció del mercat objectiu

4.3.1. Avaluació dels segments

4.3.2. Estratègies de cobertura del producte mercat

4.4. Posicionament estratègic

TEMA 5. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ

5.1. Introducció. Cartera de productes: definició i models d'anàlisi

5.2. Matriu creixement-quota de mercat: BCG

5.3. Matriu atractiu de mercat-competitivitat de l'empresa: MKGE

5.4. Anàlisi DAFO

TEMA 6. FIXACIÓ D'OBJECTIUS I ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING

6.1. La missió de l'organització i els objectius corporatius

6.2. Objectius de màrqueting

6.3. Classificació de les estratègies de màrqueting

6.4. Estratègies genèriques de màrqueting respecte a l'avantatge competitiu buscat

6.5. Estratègies competitives en relació als competidors i en relació a l'entorn

6.6. Estratègies de creixement o inversió (creixement intensiu i d'integració / diversificació) i estratègies de manteniment i desinversió: sosteniment, collita i eliminació.

TEMA 7. EL DISSENY DE L'OFERTA DE MÀRQUETING

7.1. Producte

7.1.1. Concepte i nivells

7.1.2. Classificacions

7.1.3. Decisions de productes

7.1.4. Decisions cartera

7.2. Preu

7.2.1. Concepte, importància del preu i condicionants en la fixació de preus

7.2.2. Mètodes de fixació de preus

7.2.3. Estratègies de fixació de preus

7.3. Distribució

7.3.1. Naturalesa dels canals de distribució

7.3.2. Funcions

7.3.3. Decisions al canal de distribució

7.3.4. Els intermediaris del canal

7.4. Comunicació

7.4.1. Concepte i mix

7.4.2. Publicitat

7.4.3. Promoció

7.4.4. Relacions públiques

7.4.5. Venda personal

7.4.6. Màrqueting directe