Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent a desenvolupar a l'hora d'impartir aquesta assignatura no serà altra que la que contribuïsca de manera eficaç al desenvolupament dels objectius proposats. El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa de l'alumnat en les classes impartides pel professorat, sobre la base dels avantatges de l'aprenentatge cooperatiu.
 
Sessions teòriques (36 hores). Per a cada sessió els alumnes i les alumnes portaran preparat el tema corresponent, indicat en el programa. El professor o la professora detallarà els objectius de la sessió i explicarà el contingut bàsic del tema. Es valorarà l'aportació d'exemples i qüestions pels alumnes. La sessió es tancarà amb un recull d'allò que s'ha vist i la resolució dels dubtes suscitats. Les fonts de coneixement d'aquesta assignatura són la classe impartida pel professorat, les transparències de l'assignatura i el manual elaborat pel professorat. En l'aula virtual hi ha el fitxer bàsic de transparències, el qual servirà d'esquelet per a la preparació de les classes per l'alumnat. El manual el trobareu a reprografia. A més, es proposen altres manuals per a complementar la teoria vista a l'aula.
 
Sessions pràctiques (20 hores): L'enfocament de les classes pràctiques es basarà en el treball cooperatiu i en l'aprenentatge basat en projectes. Així, el professorat de pràctiques formarà els equips de treball, integrats per cinc/sis persones. Les classes pràctiques es destinaran a l'elaboració de les diferents parts components del projecte de màrqueting. Al final del semestre s'exposaran els projectes de màrqueting davant la resta de la classe, en l'aula assignada. També es dedicaran a explicar com parlar en públic i com treballar en equip. En el cronograma de l'assignatura s'indicaran els dies i activitats corresponents.
 
Treball personal (55 hores): comprèn les hores dedicades a l'elaboració del projecte de màrqueting, tant de manera individual com en equip.
 
Preparació d'exàmens (35 hores): comprendrà les hores dedicades a l'estudi de la teoria i al treball en equip o individual destinat a la preparació de l'examen.
 
Avaluació (4 hores): temps dedicat a la realització de l'examen.