Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0912 - Documentació Aplicada a la Traducció i la Interpretació

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

L'assignatura tindrà un enfocament eminentment pràctic, basat en l'aprenentatge per projectes i la resolució de problemes en context. Per a això, la professora combinarà els seminaris, en els quals exposarà continguts, amb les sessions de pràctiques en l'aula. Tot això per a apostar per una metodologia basada en l'aprenentatge, centrada en el paper actiu de l'alumnat. Per a això es fomenta l'ús de metodologies actives acompanyades de casos pràctics (que entrenen i asseguren la transferibilitat del coneixement en context). Concretament, emprarem les metodologies següents:

 

Aprenentatge basat en problemes (ABP): consisteix en el fet que l'alumnat, de manera autònoma i guiat pel professorat, ha de solucionar o trobar resposta a un cert problema plantejat, de manera que per a fer-ho correctament haja de buscar, entendre i integrar els conceptes bàsics de l'assignatura.

 

Mètode del cas: consisteix a treballar sobre una situació real que normalment té a veure amb una decisió, una oportunitat, un problema o una qüestió complexa afrontada per una persona o una organització en un entorn concret. Fent ús del seu coneixement i habilitats, l'alumnat ha d'analitzar informació, posicionar-se, experimentar i prendre decisions.

 

Cada tema del programa es practicarà amb tasques de seguiment, i es realitzarà també un projecte pràctic final en el qual s'integren tots els continguts de l'assignatura.