Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0912 - Documentació Aplicada a la Traducció i la Interpretació

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG06 - Autonomia

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG13 - Compromís ètic

CG14 - Adaptació a noves situacions

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de recuperar la informació electrònica.

Presentar i comunicar la informació.

Posseir coneixements sobre anàlisi documental de contingut.

Identificar i ser crític amb la qualitat en els processos de documentació aplicats a la traducció.

Formació en l'ús de fonts d'informació.

Fomentar la capacitat de reciclatge.

Familiaritzar-se amb fonts d'informació per al seu ús posterior.

Dominar les tècniques de navegació en Internet.

Dominar en un nivell instrumental les eines informàtiques per a traductors (tradumática).

Conduir-se amb ètica en el processament de la informació.

Avaluar recursos d'informació electrònica.

Avaluar críticament la informació per a la presa de decisions.

Adquirir i aplicar coneixements sobre gestió de la informació.