Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0912 - Documentació Aplicada a la Traducció i la Interpretació

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Criteris de superació

 

 

A)

a) Dossier de pràctiques – Nota mínima: 5 sobre 10

b) Projecte – Nota mínima: 5 sobre 10

 

B) És obligatori presentar tant el dossier de pràctiques com el projecte per a considerar que l'alumnat s'ha presentat a una convocatòria.

 

Requisits addicionals per tal de superar l’assignatura i per determinar els criteris de presentació o no presentació a l’assignatura:

  • Lliurament de documentació. L’avaluació de les diferents activitats requereix el lliurament de la documentació adient en temps i forma segons les indicacions estipulades durant el curs.

  • Vigència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes al llarg del període lectiu de l’assignatura es guardaran per a tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior al 50% en cada cas, es a dir, quan estiguen aprovades.

  • Recuperació d'activitats d'avaluació. A la segona convocatòria ordinària es podran lliurar aquelles tasques no superades a la primera convocatòria segons els termes i terminis establerts pel professorat.

  • Presentació a la assignatura. És obligatori presentar tant el dossier de pràctiques com la memòria de documentació per a considerar que l'alumnat s'ha presentat a una convocatòria.

  • No presentació a la assignatura. Es considerarà com a no presentat/ada (NP) a l’assignatura a qui no lliure o el dossier de pràctiques o la memòria de documentació.
L’alumnat  que siga oficialment reconegut per l’UJI com a “estudiantat a temps parcial” tindrà que presentar-se a la professora en horari de tutories durant les tres primeres setmanes del curs, per a determinar el pla de treball per al seguiment i superació de l’assignatura.