Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Presentacions orals i pòsters

15%

Examen oral

15%

Criteris de superació

Durant el curs:

Elaboració de treballs acadèmics (30%)

 

Prova final A (Component escrit):

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): (20%)

Observació/execució de tasques i pràctiques (20%)

 

Prova final B (Component oral):

Examen oral (15%)

Presentacions orals i pòsters (15%)

 

L'estudiantat ha d'assolir un mínim del 50% en les tres parts en què es divideix l'avaluació de l'assignatura (treballs durant el curs, proves finals orals i proves finals escrites). En cas de segona convocatòria, la prova escrita assolirà el 70% de la nota final, i una presentació de 10/15 minuts equivaldrà al 30%.