SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

  Curs 1 - Anual - Formació bàsica

  6 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

  Curs 1 - Anual - Formació bàsica

  6 3 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0903 - Lingüística

  Curs 1 - Anual - Formació bàsica

  6 8 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 10 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0905 - Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 4 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 6 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 10 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 20 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 10 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 8 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0911 - Fonètica i Fonologia Angleses

  Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 8 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0912 - Expressió Oral en Anglès

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 12 72
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0913 - Anglès Acadèmic

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 21 80
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 15 75
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0915 - Introducció a la Literatura Anglesa

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 11 80
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0916 - Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 15 72
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 4 35
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 6 42
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 20 76
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0920 - Introducció a la Literatura dels Estats Units

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 10 68
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 8 65
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 15 75
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0923 - Anglès Antic

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 10 75
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0924 - Anglès Avançat: Registres i Estils

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 6 74
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 15 82
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0926 - Narrativa en Llengua Anglesa

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 28 85
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0927 - Semàntica de la Llengua Anglesa

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 14 72
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0928 - Anglès Avançat: Contextos Professionals

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 30 80
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0929 - Anglès Mitjà i Modern

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 10 75
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0930 - Sociolingüística de la Llengua Anglesa

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 5 68
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0931 - Teatre en Llengua Anglesa

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 5 65
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0935 - Literatures del Món en Llengua Anglesa

  Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

  6 5 31
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0937 - Pràcticum

  Curs 4 - Anual - Pràctiques

  12 5 60
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0938 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Anual - Projecte final

  6 12 65
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 4 57
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 1 39
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 35
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0947 - Shakespeare en el seu Context

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  4,5 2 38
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0948 - Anglès Empresarial

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 1 33
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0949 - Lingüística Diacrònica de l'Anglès

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  4,5 1 39
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 1 38
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0954 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 1 37
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0958 - Usos de l'Anglès Oral

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 1 38
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 1 39
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 1 38
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EA0961 - Anglès de la Ciència i la Tecnologia

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 1 39
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 1 39
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 38
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 1 37
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16