Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1762 - Aparell Cardiorespiratori

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I: APARELL RESPIRATORI

ANATOMIA, HISTOLOGIA, BIOFÍSICA I FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

ANATOMIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

TEMA 1. Desenvolupament embriològic del sistema respiratori.

TEMA 2. Generalitats de l'aparell respiratori. Fosses i sins paranasals. Conductes respiratoris, laringe, tràquea i arbre bronquial.

TEMA 3. Caixa toràcica i el seu contingut: sistema musculoesquelètic del tòrax, vascular, nerviós i limfàtic. Contingut de la caixa toràcica: cavitats pleurals i mediastí. Mediastí. Pleura. Visió general del mediastí.

TEMA 4. Arbre traqueobronquial. Tràquea. Bronquis: Anatomia, estructura i relacions entre ells.

TEMA 5. Pulmó: Anatomia i estructura.

TEMA 6. Sistema Vascular pulmonar: Límits. Vasos pulmonars: artèries i venes pulmonars. Drenatge limfàtic del tòrax.

TEMA 7. Descripció anatòmica de la respiració(centre respiratori, innervació ...)

 

HISTOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

TEMA 8. Estructura histològica de l'aparell respiratori I. Vies conductores: fosses nasals, rinofaringe, laringe, tràquea i bronquis.

TEMA 9. Estructura histològica de l'aparell respiratori II. Vies respiratòries: bronquíols, conductes alveolars, sacs alveolars i alvèols. Barrera hemato-aèria. Pleura.

 

FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

TEMA 10. Introducció a la fisiologia del sistema respiratori.

TEMA 11. Biofísica de la ventilació: pressió intrapulmonar. Pressió intrapleural. Llei de Boyle. Tensió superficial. Elasticitat. Compliància. Resistències en via aèria.

TEMA 12. Mecànica respiratòria: Mecànica pulmonar. Proves funcionals. Volums pulmonars. Control de la ventilació. Exploració física.

TEMA 13. Ventilació: Transport d'oxigen de l'aire als alvèols. Espai mort. La unitat pulmonar. El pulmó ideal. Diferències regionals de la ventilació.

TEMA 14. Difusió i flux sanguini: Barrera hematogasosa. Captació d'oxigen al llarg del capil·lar pulmonar. Reacció amb l'hemoglobina. Transferència del CO2. Pressions en els vasos pulmonars. Resistència vascular pulmonar.

TEMA 15. Relaciones Ventilació-Perfusió: Intercanvi de gasos. Defectes d’oxigenació i d'eliminació de CO2. Desigualtat de la ventilació-perfusió. Hipoventilació. Shunt. Fisiologia respiratòria en ambients fora del comú.

TEMA 16. Transport d'oxigen a la perifèria. Consum d’oxigen. Corba de dissociació d'hemoglobina. Corba de dissociació de CO2. Estat àcid-base.

 

BLOC TEMÀTIC II: APARELL CARDIOCIRCULATORI

ANATOMIA, HISTOLOGIA I FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCULATORI

ANATOMIA DE L'APARELL CIRCULATORI

TEMA 17. Desenvolupament embriològic del sistema cardiocirculatori.

TEMA 18. Topografia. Anatomia general del sistema cardiocirculatori: Cavitat pericàrdica.

TEMA 19. Cor: Aurícules i ventricles.

TEMA 20. Anatomia de les vàlvules cardíaques i músculs papil·lars. Teixit muscular cardíac i sistema de conducció cardíac.

TEMA 21. Circulació coronària: Artèries i venes del cor. Innervació autònoma. Variacions de les artèries coronàries. 

TEMA 22. Grans vasos: Aorta i les seues branques, vasos pulmonars i venes caves.

 

HISTOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCULATORI

TEMA 23. Histologia del sistema cardiocirculatori I. Histologia del cor. Arteries. Venes. Vasos de petit calibre. La sang.

TEMA 24. Histologia del sistema cardiocirculatori II. Sistema limfàtic.

 

FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCULATORI

TEMA 25. Visió general del sistema cardiocirculatori. Funcions i components de l'aparell circulatori. Cicle cardíac. Estructura del cor. Cicle pulmonar i sistèmic.

TEMA 26. Biofísica del sistema cardiocirculatori: Lleis físiques que descriuen el flux sanguini. Pressions, fluxos i resistències vasculars.

TEMA 27. Activitat elèctrica del cor. Potencial de marcapassos. Potencial d'acció miocàrdica. Acoblament excitació-contracció. Teixit de conducció. Correlació ECG amb el cicle cardíac i sorolls cardíacs. ECG normal. Principals alteracions electrocardiogràfiques.

TEMA 28. Activitat mecànica del cor. El cor com a bomba: El cicle cardíac (sístole-diàstole). Canvis de pressió durant el cicle cardíac. Sorolls cardíacs.

TEMA 29. El cor com a bomba. Mecanismes reguladors de la despesa cardíaca. Regulació de la freqüència cardíaca i del volum sistòlic. Tornada venosa. Regulació extrínseca del flux sanguini: control simpàtic i parasimpàtic. Regulació paracrina del flux sanguini. Regulació intrínseca del flux sanguini: mecanismes de control biogènic i metabòlic.

TEMA 30. Vasos sanguinis: artèries, capil·lars, venes i aterosclerosi. Circulació. Flux sanguini. Volum sanguini. Pressió arterial. Reflexos baroreceptors. Pressió de pols. Reflex de distensió auricular.

TEMA 31. Intercanvi de líquids entre capil·lars i teixits. Microcirculació. Sistema limfàtic. Pressió capil·lar. Pressió coloidosmòtica. Membrana capil·lar i líquids. Equilibri de Starling.

TEMA 32. Flux sanguini com a resposta a les demandes metabòliques: Flux sanguini cap al cor i els músculs esquelètics. Requeriments aeròbics del cor. Regulació del flux sanguini coronari. Regulació del flux sanguini a través dels músculs esquelètics. Canvis circulatoris durant l'exercici.

TEMA 33. Flux sanguini cap a l'encèfal i la pell. Circulació cerebral i circulació cutània.

TEMA 34. Envelliment dels sistemes respiratori i cardiocirculatori.