Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1762 - Aparell Cardiorespiratori

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 La metodologia és fonamentalment teòrica-pràctica, els ensenyaments teòrics mitjançant classes magistrals presencials impartides pels professors de l'assignatura.

Les pràctiques i seminaris es realitzaran distribuint als alumnes en grups, procedint segons metodologia demostrativa, amb retroalimentació positiva individual, la qual cosa permet una avaluació formativa continuada. Per a açò s'utilitzaran mètodes didàctics actius, és a dir de tècnica de grups, del descobriment i interrogatius, a més dels mètodes convencionals expositius i demostratius, de tal manera que l'alumne siga gestor de la seua pròpia docència, utilitzant i valoritzant la seua pròpia experiència professional. Així doncs, l'assignatura s'impartirà mitjançant:

Ensenyaments teòrics: Classes Magistrals impartides pel professor, que constaran de 34 temes, especificats prèviament.

Ensenyaments pràctics: Cada alumne haurà de resoldre un problema específicament adaptat a l'aprenentatge de l'assignatura, amb retroalimentació per part del profesor.

Els conceptes anatòmics i histològics apresos durant els ensenyaments teòrics s’aplicaran a la identificació de les diverses estructures en la sala de dissecció i amb eines de microscopia virtual en aula informàtica.

 - Seminaris: Treball pràctic dirigit pel professorat, igualment amb els alumnes disposats en grups reduïts.

-Tutories: Tutories individuals o en petit grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la preparació dels seminaris. 

Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.