Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1762 - Aparell Cardiorespiratori

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Ponderació

Resolució d'exercicis i problemes (en aula)

15

Observació/execució de tasques i pràctiques (examen pràctic)

25

Examen escrit (test i/o desenvolupament i/o problemes)

60

 

100

  Notes mínimes i activitats recuperables:

 -       Resolució d'exercicis i problemes (en aula): La nota d'aquesta part s'obtindrà de realitzar cuestionaris, treballs  o memòries dels continguts de cada pràctica i seminari. Nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10. Esta prueba  no es recuperable en la segunda convocatoria. Aquesta prova no es recuperable en la segona convocatòria.

 -       Observació/execució de tasques pràctiques (examen pràctic): nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10. Aquesta prova és recuperable en la segona convocatòria.

-       Examen escrit (teoria): nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10.  Aquesta prova és recuperable en la segona convocatòria.

S'exigirà la realització de almenys el 80% d'activitats presencials i obligatòries (pràctiques i seminaris) per poder aprovar l'assignatura.

 

Nota mínima per aprovar l'assignatura 5 sobre 10.

 La nota de qualsevol de les partes aprovades es consevarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.

Es donarà la consideració de "Presentat" a aquesta assignatura al estudiant que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.