Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1759 - Aparell Digestiu i Nutrició

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics: Classes Magistrals impartides pel professor. Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. S'abordaràn temes d'Anatomia , Histologia, Fisiologia i Nutrició

Ensenyaments pràctics: Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics s'exposaran de manera pràctica en les sessions destinades a aquest efecte. Els alumnes intentaran resoldre tasques/problemes. Després de cada sessió pràctica l'alumne haurà de lliurar un informe sobre la pràctica (el professor indicarà la data de lliurament en cada cas). 

Seminaris:Treball pràctic dirigit per un professional sanitari en la qual els alumnes es disposaran en grups reduïts. Mitjançant aquest procés, els alumnes adquiriran els coneixements teòric-pràctics essencials en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Durant els seminaris es prevaldrà el desenvolupament del treball pràctic en grup, amb vista a extraure una informació adequada i suficient de caràcter pràctic com a base per a la seua formació i treball personal.

Tutories:Tutories individuals o en petit grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències, resoldre dubtes i assessorar sobre la preparació dels seminaris.

Treball no presencial: 

- Elaboració de treballs en grup 

- Estudi i treball autònom 

- Lectura de material complementari

- Preparació d'activitats d'avaluació

- Preparació de classes de teoria 

- Preparació i elaboració de classes pràctiques

- Preparació de seminaris i qüestionaris en grup